-->

Friday, May 2, 2014

XÀ PAVAHO

XÀ PAVAHO – to demolish/tear down – derribar/demoler
llo exo pavaho (I demolish, yo derribo) 
tù exâ pavaho (you demolish, tú derribas)
èl/ella exa pavaho (he/she demolishes, él/ella derriba)
nosotro examo pavaho (we demolish, nosotros derribamos)
ûtede exài pavaho (you demolish, vosotros derribáis)
ellô/ellâ exan pavaho (they demolish, ellos/ellas derriban)

0 comments:

Post a Comment