-->

Friday, June 13, 2014

LÔ "ASÈ" VEBZ 4

ASÈ FÒMATING - to format - formatear
  • L'ise fòmating àr konpiuta
I formatted the computer
He formateado el ordenador

ASERSE FRÌZING - to freeze - quedarse colgado
  • Er konpiuta s'a exo frìzing
The computer has frozen
El ordenador se ha quedado colgado

ASÈ MÌNIMAIZING - to minimise - minimizar
  • Ise mìnimaizing er pròugram
I minimised the program
Minimicé el programa

0 comments:

Post a Comment