-->

Friday, July 11, 2014

ASÈ EKSPÀNDING

ASÈ EKSPÀNDING – to expand – expandir
llo ago ekspànding (I expand, yo expando)
tù asê ekspànding (you expand, tú expandes)
èl/ella ase ekspànding (he/she expands, él/ella expande)
nosotro 'semo ekspànding (we expand, nosotros expandimos)
ûtede 'sèi ekspànding (you expand, vosotros expandís)
ellô/ellâ asen ekspànding (they expand, ellos/ellas expanden)

0 comments:

Post a Comment