-->

Tuesday, July 29, 2014

ASÈ XÈRINGASÈ XÈRING – to share – compartir
llo ago xèring (I share, yo comparto)
tù asê xèring (you share, tú compartes)
èl/ella ase xèring (he/she shares, él/ella comparte)
nosotro 'semo xèring (we share, nosotros compartimos)
ûtede 'sèi xèring (you share, vosotros compartís)
ellô/ellâ asen xèring (they share, ellos/ellas comparten)

0 comments:

Post a Comment