-->

Friday, January 3, 2014

PROVÀPROVÀ - to taste - probar

llo prevo* (I taste, yo pruebo)
tú prevâ* (you taste, tú pruebas)
él/ella preva* (he/she tastes, él/ella prueba)
nosotro provamo (we taste, nosotros probamos)
ûtede provài (you taste, vosotros probáis)
ellô/ellâ prevan* (they taste, ellos/ellas prueban)


*Difrentsiâ/Differences/Diferencias

UE → E

Llanito: prevo, prevâ, preva, prevan
Panyò/Spanish/castellano: pruebo, pruebas, prueba, prueban

0 comments:

Post a Comment