-->

Friday, November 9, 2012

ER PÂTISÒN ▪ PÒUEM ▪ POEM ▪ POEMA


ER PÂTISÒN ▪ PÓUEM

'Sè proudiùsing lìtracha nun làngwij ê fandamèntol pa podè ‘sêlo prizèving i ê êto lo ke trato d’asè kon er Llanito. Nête poust lê voi’sè prizènting à ûtede mi segundo pòuem n’Llanito, pero l’agan njòing.

ER PÂTISÒN ▪ POEM

Producing literature in a language is fundamental in order to preserve it and this is what I try to do with Llanito. In this post I will present you with my second poem in Llanito, I hope you enjoy it.

ER PÂTISÒN ▪ POEMA

La producción de literatura en un idioma es fundamental para poder preservarlo y es esto lo que intento hacer con el llanito. En este post les presento me segundo poema en llanito, espero que lo disfruten.
 

ER PÂTISÒN
Ònde t’â metìo?
Er pâtiso k’â armàu
No te dâ kwenta ke tà to nvurdelàu!
Ònde tàr mop?
Ke tengo ke fregà
No vê ke tà to la sala npâtisà!
Sal ‘e la tana
I para axeà
Kohe lô mevlî i pôlô patrà!


Otrô pòuemz n'Llanito ▪ Other poems in Llanito ▪ Otros poemas en llanito

0 comments:

Post a Comment